ZAJĘCIA2019-03-17T07:07:56+01:00

 Pedagogika Marii Montesorri

Zajęcia dodatkowe

Pedagogika M.Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju:
fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego

CEL:
Rozwinąć w każdym dziecku indywidualne cechy osobowości, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i formowania prawidłowego charakteru.

ZADANIA:

 • samodzielność,
 • uczenie przez działanie,
 • koncentracja,
 • porządek,
 • indywidualny tok rozwoju każdego dziecka.
 • Język angielski (2 x w tygodniu),
 • Język niemiecki,
 • Rytmika,
 • Zajęcia korekcyjne,
 • Przedszkoliada,
 • Akademia Kucharza,
 • Zajęcia eksperymentalne,
 • Zajęcia z elementami Sensoplastyki,
 • KolorPiano,
 • Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej,
 • Logopedia.