Musisz zainstalować Adobe Flash Player aby wyświetlić poprawnie zawartość.

Program:

 Pedagogika Marii Montesorri

Pedagogika M.Montessori daje dziecku szansę wszechstrzennego rozwoju:
fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego

CEL:
Rozwinąć w każdym dziecku indywidualne cechy osobowości, zdobywaniu wiedzy, umietnosci szkolnych i formowania prawidłowego charakteru.

ZADANIA:

 • samodzielność
 • uczenie przez działanie
 • koncentracja
 • porządek
 • indywidualny tok rozwoju każdego dziecka
 Glottodydaktyka

Glottodydaktyka (twórca prof. Bronisław Rocławski)Jest metodą nauki czytania i pisania, która jednocześnie rozwija u dzieci logiczne myślenie i kreatywność. Opracowana została z myślą o dzieciach i ich indywidualnym tempie rozwoju. Diagnoza dziecięcych umiejętności stanowi dla nauczyciela podstawę do indywidualnego traktowania każdego wychowanka i wspierania jego indywidualnej ścieżki rozwoju. Metoda ta przygotowuje przedszkolaka do podjęcia nauki szkolnej, rozbudza go poznawczo. Glottodydaktyka poprzez usprawniania percepcji słuchowej (syntezy i analizy), wzrokowej, koordynacji słuchowo – wzrokowej, motoryki małej, kształtowanie orientacji przestrzennej rozwija gotowość dziecka do podjęcia trudnej sztuki czytania i pisania. Wkraczanie w świat pisma opiera się na zabawie, rozbudza się ciekawość maluchów, daje im radość i satysfakcję oraz znacznie zmniejsza ryzyko szkolnych porażek.

 Zajęcia dodatkowe
 • Język Angielski - dwa razy w tygodniu
 • Język Niemiecki – raz w tygodniu
 • Rytmika- raz w tygodniu
 • Chatka małego kucharza – raz w tygodniu
 • Tańce - raz w tygodniu 
 • Glottodydaktyka( od 4 lat) - raz w tygodniu